martes, 19 de abril de 2011

La Piramide


Bizkaiko herri askotako jendea bildu du Eskutartiek aurten; baina badira ere Euskal Herriko beste txoko batzuetako artisauak ere azokan. Gu mapako puntatik puntara joan gara, hiru artisaurekin solasketa ttiki bat izateko asmoz. Kilometroak eta kilometroak bereizten dituen distantzia metro gutxi batzuetara murriztuko da egun hauetan Bilboko Areatzan. Sempere, Cascante eta Bilbo azokan presente daude.

Iparraldeko artisau gutxi horietako bat da Brigitt. Semperetik dator eta berarekin bere lan asko dakar: erlojuak, ispiluak… etxea apaintzeko gauza benetan politak. Zortzi urte daramatza Brigittek artisautzaren munduan murgilduta eta berak esan digu bezala, “ nire bizitza guztiz aldatu nuen bat- batean”, lehen Seguritate Sozialean egiten baitzuen lan. “ Dena aldatu dut nire bizitzan, baina merezi izan du; lana oso atsegina da, beti behar duzu pentsatu, galderak egin zure buruari… gainera topaketak oso aberasgarriak izaten dira”. Iparraldean artisautza ez dagoela batere baloratuta salatu du Semperetarrak. “ Behar bada gure errua da, ez dugula fitxik egiten”, esan du. Baina bera Arbasorekin posible duen guztietan datorrela adierazi du. Euskal Herritik kanpo ere mugitzen da artisau hau: Peau eta Bordeauxen egiten diren azoketan presente egoten da.
Alde nabaria ikusten du Hego eta Ipar Euskal Herriarekin. “ Hemen askoz azoka gehiago antolatzen dira eta askoz jende geihago hurbiltzen da haietara. Iparraldean ez da sekulan horrelako jendetza ikusten.Bizimodua ezberdina da, gainera. Hemen gaueko zortzi,bederatzietan jendea orandikan kaletik dabil, han ez”.
Gustura ikusten zaio Brigiti bere lanarekin, egiten duenarekin disfrutatuz. Hori izaten da askotan bizitzaren gakoa.

Semperetik 180 kilometrotara Cascanten du Angel Luisek bere tailerra. Egun hauetan, Bilbora hurbildu da bere material ia guztiarekin.
1979an hasi zen zurgintzan eta geroztik ez du etenaldirik egin. Handikan hona dabil urte osoan zehar: Gaztela Lehoi, Madril, Gaztela La Mancha, Toledo, Zamora, Castellon… Nafarroan ere egiten du egonaldiren bat, Tuteran eta bere herriko azokan, “ eta gutxi geiho” dio, “egun bakarrekoak baino lau-bost egunetako azokak nahiago ditut”.
Urteak daramatza Arbasoko Nafarroako presidenteordea izaten eta urte asko ere ahal duenarekin laguntzen.
Nafarroako Artisautza Kontseiluan ere sartuta dago, eta berak dion moduan, “ geroz eta bilera gutxiago egiten ditugu. Ahalik eta gutxien egiten saiatzen dira, bat bi baino hobeto” Aurten subentzioa jaso dute, baina iaz murrizketa nabaria izan zuten. “ Hor daudela ematen du, baina gezurra da. Garai batean Nafarroan pribilegiatu batzuk izan ginen, baina egun, ezin okerrago utzi gaituzte”.

Itziarrek etxean bertan du oraingoan azoka. Bere zeramika lanak erakusgai ditu dotore-dotore bere 5. standean. Esan digun bezala, hamazazpi urte daramatza artisautzan murgilduta. Malagan zeramika egiten ikasi eta berehala ekin zion lanari. Espainia osotik egon da: Madrilen, Sevillan, Cadizen, Logroñon… baita Frantzian ere.
Arbasoko Bizkaiko presidenteordea da duela bi urte, eta esan digu bezala kargua ongi darama, “ hileroko bileretara joan behar da, erabakiak hartu, Bizkaian egiten diren gauzak jarraitu eta lagundu… behar dena!”

“ Momentu hau txarra da guztiontzat eta artisautza ez da libratzen. Inportanteena jendeak baloratzea da, eskuz eta dedikazio handiz egindako lana baita”.A esta primera edición de Eskutartie se han acercado artesanos de toda Bizkaia; pero también lo han hecho de otros txokos de Euskal Herria. Por ello, nos hemos recorrido el mapa de punta a punta para hablar con tres de ellos. Los cientos de kilómetros que les separan a unos de los otros, estos días se reducen a unos pocos metros en el Arenal de Bilbo. Sempere, Cascante y Bilbao, formando una pirámide que abarca todo Euskal Herria y están presentes en Eskutartie.

Brigitt es una de esas pocas artesanas de Iparralde. Viene de Sempere y con ella se ha traído muchos de sus trabajos: relojes, espejos… cosas muy bonitas para adornar la casa. Son ocho los años que lleva Brigitt en el mundo de la artesanía, y como nos ha dicho, “ de pronto cambié mi vida por completo”, pues antes trabajaba en la Seguridad Social. “He cambiado todo en mi vida, pero ha merecido la pena; este trabajo es muy agradable, siempre necesitas pensar, hacerte preguntas…encima este tipo de encuentros son muy enriquecedores”.
La de Sempere protesta que la artesanía en Iparralde no está nada valorada. “A lo mejor es nuestra culpa, que no hacemos nada” dice. Aún así ella siempre que puede viene con Arbaso. También se mueve fuera de Euskal Herria, como a Pau o a Bordeaux.
Ve gran diferencia entre las dos Euskal Herrias. “Aquí se organizan muchas más ferias y encima vienen mucha más gente. En Iparralde nunca se ve este gentío. El modo de vida es diferente también, aquí son las ocho o las nueve de la noche y aún hay gente por las calles”.
Se le ve a gusto a Brigitt con su trabajo, disfrutando de lo que hace. Eso suele ser la clave de la vida.

A 232 kilómetros de Sempere se encuentra Angel Mari en su taller de Cascante. Pero estos días se ha acercado hasta Bilbao con todo su material.
En 1979 empezó trabajando la madera y desde entonces no ha parado. Anda siempre de aquí para allá: Castilla La Mancha, Toledo, Castilla Leon, Zamora, Castellon, Madrid… también se suele quedar en alguna feria de Navarra, como en la de Tudela o en la de su propio pueblo, Cascante. “Prefiero las ferias de varios días a las de un día”, comenta.
Lleva muchos años como vicepresidente de Arbaso en Navarra y muchos también colaborando en lo que puede.
También está metido en el Consejo de Artesanía del Gobierno de Navarra y según dice él, “cada día hacemos menos reuniones. Intentan hacer lo mínimos, uno, mejor que dos”. Este año han recibido subvención, pero el pasado tuvieron un recorte importante. “Parece que están ahí, pero no. En un tiempo, fuimos unos privilegiados en Navarra, pero ahora, nos han dejado en peor situación que el resto”.

Esta vez le ha tocado en casa a Itziar. Ha colocado muy cuidadosamente sus piezas de ceramica sobre la mesa del stand número 5. Según nos comenta, lleva diecisiete años en el mundo de la artesanía. Estudió en Málaga y enseguida se puso manos a la obra. Ha estado por toda España: Madrid, Sevilla, Logroño, Cádiz…también en Francia.
Lleva dos añitos siendo vicepresidenta de Arbaso en Bizkaia. Itziar dice que de momento lleva bien el cargo, “voy a la reunión de cada mes, se toman decisiones, hay que seguir y apoyar las cosas de Bizkaia…¡lo que haga falta!”.

“Este momento es malo para todos y la artesanía no se libra. Lo más importante es que la gente lo valore y que se dé cuenta que es un trabajo hecho a mano y que requiere mucha dedicación”..

No hay comentarios:

Publicar un comentario